Úvod Vitamin D a Covid Cytokinová bouře Publikace Kniha Autorka

Kniha: "Nedoceněný vitamin D
- náš nezbytný celoživotní průvodce"

Tiché pandemické šíření deficitu vitaminu D se vyhrotilo v posledních desetiletích natolik, že by ohrožena populace měla být o tom informována. Správná a včasná informovanost je předpokladem pro odvrácení příčin řady nemocí souvisejících s deficitem vitaminu D.
Populárně-vědecká monografie je určena nejen lékařům, zdravotníkům i farmaceutům, ale rovněž i široké veřejnosti jako námět k úvaze a zároveň i k realizaci využití pozitivního účinku vitaminu D ve zdraví i v nemoci.
Kniha Nedoceněný vitamin D - nezbytný celoživotní průvodce, autor: MUDr. Helena PaszkováAutorka knihy: MUDr. Helena Paszková

Recenze:
Prof. MUDr. Petr Gál, PhD.
přednosta Kliniky dětské chirurgie,
ortopedie a traumatologie
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
II.dětská klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Božena Kalvachová, CSc.
Endokrinologický ústav Praha

Vydavatel: SurGal Clinic s.r.o., Drobného 38–40, 602 00, Brno, www.surgalclinic.cz

Tisk: CCB, spol. s r. o., Brno, www.ccb.cz

Vydání první.
ISBN 978-80-254-4454-2

Formát: 145 x 210 mm, 200 str., 50 barevných fotografii

Barevný volný leták vložený do knihy:
Syndromy spojené s nedostatkem vitaminu D


Knihy "Nedoceněný vitamin D"

Autorka zpřístupnila ke stažení celou knihu v PDF zde (4,1 MB)
anebo níže si múžete stahnout pouze jednotlivé vybrané kapitoly.

Úvod

I. Působení vitaminu D v oblasti myoskeletální soustavy

1. Charakteristika vitaminu D (ke stažení v PDF 43 kB)
Vitamin D je nutný pro normální zvápenatění kostí, podporuje vstřebávání vápníku a fosfátů ve střevě. Můžeme ho získat dvěma způsoby:1) Cholekalciferol (D3) se tvoří na kůži vlivem UVB paprsků a pak je transportován do jater a následně do ledvin, kde se aktivuje. 2) Vitamin D můžeme získat z potravin nebo farmaceutických přípravků podávaných ústy nebo do svalu. Injekce do svalu je vhodná u osob s poruchou trávení tuků.

2. Historický přehled (ke stažení v PDF 130kB)
    a) Křivice
    b) Sluneční záření
    c) Rybí tuk
    d) Antirachitická profylaxe v Československu
    e) Kalciový metabolizmus a vitamin D
    f) Vitamin D2 a D3
    g) Současné farmaceutické přípravky obsahující vitamin D

3. Deficit vitaminu D v dětství a jeho důsledky v dospělosti (v PDF 153 kB)
Nedostatek vitaminu D se projevuje u rostoucího organismu křivicí (rachitis) a jeho nedostatek v dospělosti může být příčinou zlomenin a deformací páteře i dolních končetin. V dnešní době nejsou projevy křivice tak markantní, jako byly v období před zavedením povinného podávání vitaminu D v prvním roce života. Ale kostní systém se dále vyvíjí a je dostatečně mineralizovaný až po 20-tém roce života. Předčasné ukončení podávání vitaminu D vede ke křivičným změnám u lidí všech věkových kategorií. Nedostatek vitaminu D u matek vede k jeho nedostatku u novorozenců. V této kapitole lékařka popisuje rachitické příznaky a doplňuje je o poznatky ze své praxe (zkušenosti s aplikací léčebné dávky vitaminu D). I v současné době je křivice aktuální, a to nejen jako okrajová záležitost, nýbrž i jako klíčící zárodek budoucích patologických stavů.

4. O intoxikaci vitaminem D (v PDF 84 kB)
Na Britských ostrovech (v letech 1948-50) a v Číně se vyskytlo několik případů otravy vitaminem D. Může se to stát u lidí, kteří dostávají dlouhodobě vysoké dávky vitaminu D a vápníku bez monitorování plazmatické hladiny vápníku. Doktorka Paszková nezaznamenala ve své praxi při léčbě deficitních stavů ani jeden případ otravy vitaminem D nebo hyperkalcemii (vysoké hladiny vápníku v krvi). Osvědčilo se jí monitorování hladiny vápníku, fosforu, hořčíku a alkalické fosfatázy a lékařské vyšetření, které předcházelo aplikaci vitaminu D. V této kapitole najdete také kontraindikace léčby vitaminem D.

5. Hyperkalcemický syndrom (ke stažení PDF 67 kB)
Při předávkování vitaminem D (několikaměsíční léčbě vysokými dávkami) může dojít k obávané hyperkalcemii. Hyperkalcemie, nadměrná hladina vápníku v krvi, se objevuje tam, kde je zvýšeno jeho vstřebání ve střevě, dále tam, kde je vápník nadměrně vyplavován z kostí a konečně tam, kde je jeho nedostatečné vylučování ledvinou. Vzniká tedy nejenom při předávkování vitaminem D, ale také při onemocnění příštítných tělísek, sarkoidóze a dalších onemocněních. Pokud zjistíme před aplikací vitaminu D hyperkalcemii, je nutno postupovat opatrně a omezit mléčné produkty. Doktorka Paszková zjistila mírnou hyperkalcemii u dívky se skoliózou a kloubní hypermobilitou a zde popisuje řešení této situace. V této kapitole si můžete také přečíst, jak se provádí test na syndrom hypermobility, který nás informuje o nedostatku vitaminu D.

6. Nedostatek endogenního provitaminu D v kůži a nedostatek UV záření (PDF)
Proč se nám na kůži netvoří dostatečné množství vitaminu D? Česká republika patří svou zeměpisnou polohou mezi severní státy a UVB záření k nám po většinu roku neproniká v dostatečném množství. Možnost získání vitaminu D snižují také znečištění ovzduší, opalovací krémy, časté omývání kůže mýdlem a teplou vodou (smývání prekurzoru vitamínu D z kůže), suchá kůže starších lidí a zahalování těla z náboženských důvodů nebo jako ochrana před extrémním slunečním zářením. Lékařka pracovala šest let v Kuvajtu, kde se lidé zahalují kvůli pálivým slunečním paprskům. U kuvajtských žen se často vyskytovaly osteomalacie (měknutí kostí), deformace pánve se zúženým porodním kanálem, oslabení břišního svalstva a chabý svalový tonus. To bylo příčinou prodloužených porodů a porodních komplikací. Avšak i lékaři z Evropy zjišťovali po několika letech pobytu v Kuvajtu úbytek své kostní tkáně a svalové síly, načež docházelo k osteoporotickým zlomeninám.

7. Nedostatek exogenního provitaminu D v potravinách (ke stažení PDF 76 kB)
Mléko a vejce neobsahují dostatek vitaminu D, protože skot a drůbež jsou chovány v uzavřených prostorách a sami trpí jeho nedostatkem. Dobrým zdrojem jsou pouze tresčí játra. V této kapitole autorka vysvětluje, proč je nutné podávat vitamin D (rozpustný v tucích) s tučnou stravou a ne jenom nalačno zapít čajem. Jeho vstřebání závisí na žlučových kyselinách, které se vylučují při trávení tuků. Pacientům s poruchou trávení doporučuje podávat vitamin D injekční formou.

8. „Profylaktické a terapeutické využití vitaminu D od rachitidy přes osteoporózu až
k degenerativním kloubním onemocněním“ (původní práce r. 2000) (PDF 73 kB)

Doktorka Paszková provedla výzkum účinnosti léčby vitaminem D u 546 pacientů se skoliózou, rachitickými deformitami, vertebropatií, gonartrózou, koxartrózou, osteoporózou a zlomeninami. Po aplikaci vitaminu D došlo u batolat k napřímení bércových kostí během několika týdnů až měsíců. Skoliózy nejevily již tendenci ke zhoršování, za předpokladu několikaleté suplementace a nepravidelné rehabilitace až do ukončení růstu. U léčených dětí se další zlomeniny už neobjevovaly. U osmi pacientů bylo zlepšení zdravotního stavu tak výrazné, že po odeznění bolesti byla odvolána plánovaná operace totální endoprotézy kolenního nebo kyčelního kloubu.

9. Jak došlo k odhalení „syndromu břišní diastázy“(ke stažení PDF 146 kB)
Autorka nepovažuje rozestup břišních svalů (diastázu) za pouhou estetickou vadu, ale za jeden z projevů křivice a silně rizikový faktor, který může vést k syndromu spondylolistézy, klouzavému obratli. Test na diastázu se stal rychlým, jednoduchým a levným způsobem, jak zjistit nedostatek vitaminu D bez nutnosti odběru krve pacienta. Kineziologický test, při kterém dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a vizualizaci i počínajících diastáz, byl následně použit ke zjišťování deficitu vitaminu D u školní mládeže.

10. Rachitická diastáza břišních svalů v etiopatogenezi lumbálních vertebropatií (původní práce r. 2001)
Autorka provedla výzkum na 35 pacientech s diastázou přímých břišních svalů. U 34 z nich se zároveň vyskytovala rachitická deformace hrudníku tzn. značný nedostatek vitaminu D v útlém dětství. Lékařka tak poukázala na souvislost břišní diastázy s křivicí a domnívá se, že většina diastáz je rachitického původu. Dobře vyvinuté svalstvo břišní stěny je nejen oporou pro vnitřní orgány, ale také pro bederní páteř. Diastáza zhoršuje rovnováhu v této oblasti a ovlivňuje vznik některých diskopatií a listézy bederních segmentů páteře. U 1,5% všech přijatých pacientů lékařka diagnostikovala listézy související s diastázou břišních svalů. Doktorka Paszková se domnívá, že nedostatek vitaminu D způsobuje diastázu, která následně vede k onemocnění páteře.

11. Úvahy o etiopatogenezi spondylolýzy i spondylolistézy
Úvahy o příčinách a mechanismech vedoucích ke vzniku některých onemocnění páteře. Nedostatek vitaminu D v klíčovém období kostního růstu se může projevit jako onemocnění obratlů. Růst je nejintenzivnější v nitroděložním období. Během 9 měsíců plod vyroste na délku 50 cm. Zvýšená potřeba vitaminu D je všude tam, kde je rychlý růst kostí. U budoucích matek může mít nedostatek vitaminu D fatální vliv na kosterní a svalovou soustavu plodu. Plošně zavedené a důsledně realizované doplňování vitaminu D u dětí a adolescentů až do pětadvacátého roku života by mohlo omezit na minimum vznik popsaných deformit pohybového aparátu.

12. Metabolická aktivita kostní tkáně a etiologie některých poruch hybné soustavy
Z hlediska nedostatku vitaminu D nás zajímá spíše spongiózní (houbovitá) kostní tkáň než kompaktní. Ve spongióze probíhá rychlá látková výměna a vyšší kostní obrat. Patologické pochody způsobené nedostatkem vitaminu D a vápníku se okamžitě odráží ve spongióze, mnohem dříve, než se projeví bolestmi nebo deformacemi dlouhých kostí. Paty, obratle a proximální konec stehenní kosti mají spongiózní charakter. Proto se na nich snadno odráží nedostatek vitaminu D, který způsobuje mnoho různých onemocnění, na příklad plochonoží nebo vrozené vykloubení kyčlí. Hypotéza o souvislosti dysplasie kyčelního kloubu novorozenců s deficitem vitaminu D u těhotných matek vychází jednak z údajů ortopedické literatury, jednak z pozorování autorky v lékařské praxi. Chabé napětí svalstva dělohy (způsobené nedostatkem vitaminu D) dle autorky umožňuje plodu zaujmout různé patologické polohy (konec pánevní, záklon v krční páteři, vztyčené nožky nebo příčná poloha). Doplnění vitaminu D před otěhotněním by mohlo snížit výskyt těchto patologických poloh.

13. „Diastáza přímých břišních svalů, projev vitamin D-deficitní myopatie“ (původní práce r. 2004)
Doktorka Paszková vyšetřila 297 pacientů s diastázou a dalšími znaky křivice. Nejvíce diastáz se vyskytovalo u pacientů, kteří nedostávali vitamin D ani v kojeneckém věku. V této kapitole najdete metodiku vyšetření diastázy. Po nasycení dětského organismu chybějícím vitaminem D lékařka pozorovala spontánní zesílení břišní stěny a mizení diastázy. Pokud nedošlo ještě k nezvratným změnám, je možná i úprava tvaru hrudníku a dolních končetin. Podchycení diastázy v útlém dětství, její cílená léčba vitaminem D a léčebným tělocvikem by mohly přispět nejen k zamezení břišní protruze, nýbrž i ke snížení počtu chorobných změn páteře v dospělosti.

14. Výskyt diastázy břišních svalů a dalších rachitických stigmat u předškolních i školních dětí v letech 2003–2005 na Těšínsku

15. Těšínský osteoprogram (r. 2000)

16. „Doporučené postupy“ Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) České lékařské společnosti J. E. Purkyně v letech 2003, 2006 a 2007

17. Výzva ke spolupráci v preventivní i léčebné péči

II. Poznatky o nových možnostech účinného využití vitaminu – hormonu D v lékařské praxi

1. Vitamin D v prevenci rakoviny tlustého střeva
2. Stresová inkontinence moči a vitamin D
3. Deficit vitaminu D v etiopatogenezi varixů dolních končetin
4. Obezita a diastáza břišních svalů
5. Vitamin D a diabetes mellitus
6. Roztroušená skleróza mozkomíšní a deplece vitaminu D v růstovém období
7. Profylaktický potenciál vitaminu D v Alzheimerově nemoci
8. Závěr

III. Fotodokumentace autorky

IV. Slovníček odborných pojmů

V. O autorce

.

 

Leták z knihy: Syndromy spojené s nedostatkem vitaminu D.

Barevný volný leták vložený do knihy:
Syndromy spojené s nedostatkem vitaminu D

MUDr. Helena Paszková, tel. 558 664 338, 777 011 928 , helena.paszek@seznam.cz