Úvod Vitamin D a Covid Cytokinová bouře Publikace Kniha Autorka

Publikace MUDr. Heleny Paszkové

1. Profylaktické a terapeutické využití Vitaminu D od rachitídy přes osteoporózu až k degenerativním kloubním onemocněním ( Prophylactic and Therapeutic Use of Vitamin D from Rickets to Osteoporosis and Degenerative Joint Disease) Paszková H. Rehabil. fyz. Lék., 7,2000,No. l ,p.16-20.

2. Rachitická diastáza břišních svalů v etiopatogenézi lumbálních vertebropatií ( Rachitic Diastasis of the Abdominal Muscles in the Etiopathogenesis of the Lumbar Vertebropaties) Paszková H. Rehabil. fyz. Lék.,8,2001, No.3,p. 106-112.

3. Diastáza přímých břišních svalů - projev vitamin D deficitní myopatie ( Diastasis of Direct Abdominal Muscles - Manifestation of Vitamin D Deficient Myopathy) Paszková H. Čes. slov. Pediat., 2004, roč.59,č. 7,s. 337-340.

4. „Těšínský osteoprogram“ v Dekádě kosti a kloubů.

5. Videozáznam a fotodokumentace rachitických diastáz, prezentován v roce 2003 na Kongresu neurologů a neurochirurgů v Praze.

6. Nedoceněný vitamin D - kniha MUDr. Heleny Paszkové

 

Kniha Nedoceněný vitamín D - náš nezbytný celoživotní průvodce
MUDr. Helena Paszková, tel. 558 664 338, 777 011 928 , helena.paszek@seznam.cz