Úvod Vitamin D a Covid Cytokinová bouře Publikace Kniha Autorka

O autorce MUDr. Heleně Paszkové

MUDr. Helena Paszková, narozena 1928 v Karlových Varech, dcera lékaře, studovala medicínu a tělovýchovu ve Vroclavi (Polsko), následně na Karlově univerzitě, kde získala diplom všeobecného lékařství v roce 1953. Praxi zahajuje na dětském oddělení českotěšínské nemocnice. Po atestaci v oboru pediatrie (1958) pracuje čtrnáct let v horské oblasti Beskyd, kde zavádí a uskutečňuje tehdy nekonvenční rehabilitační program respiračně oslabených i astmatických dětí sestávající z dechové gymnastiky, otužování, včetně sauny a výuky plavání a lyžování. V roce 1971 publikuje výsledky svého sedmiletého rehabilitačního programu v Čsl. pediatrii. Zároveň realizuje dokumentární zdravotně-osvětový film „Zdraví na dosah ruky“ na téma komplexní rehabilitační péče respiračně oslabených i astmatických dětí v pediatrické praxi, se kterým se zúčastňuje Festivalu zdravotnických amatérských filmů v Karlových Varech.

Od roku 1974 je primářkou rehabilitačního oddělení NsP v Českém Těšíně. V roce 1977 atestuje v oboru „Fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace“ (FBLR).
V letech 1980–86 pracuje jako expert PZO POLYTECHNA v Kuvajtu. Po návratu pracuje v Rehabilitačním ústavu Karviná VIII.
Od roku 1994 vede nově zřízenou ambulanci rehabilitace v Nemocnici Český Těšín. Organizuje i vede kurzy lyžování pro dětské astmatiky předškolního i školního věku v Alpách.
V letech 2000–2004 vydává tři publikace o svých zkušenostech s aplikací vitaminu D v rehabilitační praxi uvedené v této monografii ve zkrácené verzi.
V roce 2000 se přihlašuje se svým „Těšínským osteoprogramem“ do Dekády kostí a kloubů.
MUDr. Helena Paszková při vyšetřování - břišní diastázaV roce 2002 prezentuje svůj dokumentární film „Rachitická diastáza břišních svalů v etiopatogenezi lumbálních vertebropatií“ na mezinárodním neurologickém kongresu v Praze.
Je členem České lékařské společnosti JEP v sekcích Rehabilitační a fyzikální medicíny, Myoskeletální medicíny, Pediatrické i Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu. Přednášela na lékařských sympoziích v Praze, Olomouci a Luhačovicích. Publikuje vzdělávací články v místním tisku a přednáší pro rodičovská sdružení, Český červený kříž, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy a Polskie Towarzystwo Medyczne v ČR na téma důležitosti vitaminu D v prevenci osteoporózy, rachitidy i degenerativních kloubních onemocnění.

Soběšovice, březen 2011. MUDr. Helena Paszková

 

MUDr. Helena Paszková na lyžích
MUDr. Helena Paszková
Kniha Nedoceněný vitamín D - náš nezbytný celoživotní průvodce
Nejnovější publikace
MUDr. Heleny Paszkové:

"Nedoceněný vitamin D"
MUDr. Helena Paszková, tel. 558 664 338, 777 011 928 , helena.paszek@seznam.cz