Úvod Vitamin D a Covid Cytokinová bouře Publikace Kniha AutorkaJak se chránit před nakažením Covid19 a zabránit dalšímu šíření

20.3.2020
Tato kapenková infekce se přenáší z člověka na člověka vzduchem, potřísněnými rukami a předměty, případně i stolicí a moči.
Základní pravidla:
1. Omezit kontakty s lidmi
2. Nedotákat se ve veřejných prostorách a MHD zábradlí, mádel, nákupních vozíků, vypínačů ….
3. Myjte si často ruce (i po hlazení domácích mazlíčků), umyjte si vlasy po návratu z práce
4. Nošení roušek na veřejnosti
5. Napijte se nebo vykloktejte ústa po opuštění prostor s množstvím osob (nákupní centra, MHD).
Celý článek ...

Aktualizace údajů o vitaminu D

10.4.2017
Autorka by ráda upozornila čtenáře, že tato monografie vznikla v letech 2000-2010, proto schází v této knížce nejnovější aktuální údaje, týkající se výšších preventivních i léčebných dávek vitaminu D3, jak rovněž o nutnosti současné aplikace vitaminu K2 MK-7 k zamezení hyperkalcemii (zvýšené hladiny vápníku v krevním řečišti). Extrémně vysoká hladina vápníku v krvi je škodlivá, proto byla vždy laboratorně sledována, zvláště během aplikace vyšších dávek vitaminu D (viz str. 43, kapitola Hyperkalcemický syndrom).
Při současné aplikaci vitaminu D s vitaminem K2 MK-7 nedochází k hyperkalcemii, jelikož vitamin K2 okamžitě distribuuje vápník s krve do tkáně, kde je jeho působiště (kosti, zuby, svaly). K2 aplikován po dobu několika měsíců je dokonce schopen postupně zlikvidovat vápenné usazeniny v arteriích!
Doporučujeme prostudovat internetové stránky na téma: K2 MK-7.
V praxi se nám osvědčily následující dávky: Vitamin D3 (2.000-4.000 IU) plus K2 MK-7 (75-100ng) v jedné tobolce jedenkrát denně.
Pro děti do 8-9 let doporučujeme nižší dávky (D3 2000 IU plus K2-MK7 75 ng denně), pro starší děti i dospělé vyšší dávky (D3 4000 IU plus K2 -MK7 100ng denně). Preparáty jsou v lékárnách přístupné i bez lékařského předpisu.

Na jaře i v letním období, pokud člověk má možnost slunění celého těla, je možné vitaminizaci přerušit. U seniorů však kůže již není schopná vytvořit dostatek vitaminu D ( viz str. 47- 53), a také se starší občan často vyhýbá sluníčku nebo se obává rakovinného bujení na kůži, bolesti hlavy anebo zvýšení krevního tlaku. V tomto případě by bylo vhodné pokračovat s vitaminizaci bez delšího přerušení.

Dle nejnovějších poznatků se doporučuje slunění krátkodobé avšak intenzivní, tzn. během poledních hodin, kdy slunce padá kolmo a záření obsahuje maximum krátkých UVB paprsků, které aktivizují kožní provitamin D3 na cholekalciferol (viz str. 19).

Onemocnění způsobené nedostatkem vitaminu D

Exploze informací v oblasti metabolizmu vitaminu-hormonu D zaujala i ty úseky medicíny, které dosud nebyly s účinky vitaminu D pro náš zdravotní stav seznámeny. Klasický názor na působení vitaminu D regulující pouze metabolizmus kalcia, fosforu a kostní homeostázu dávno odezněl a podstoupil v posledních letech revizi v širokém rozsahu. Otevírá se nová éra aplikace vitaminu D a jeho analogů.
Od psoriázy k rakovině, od imunosuprese až k neurodegenerativním onemocněním, je to široké pole, které mohou exploatovat nejen vědci, nýbrž všichni lékaři. Každý, kdo se o tuto problematiku zajímá, odhalí širokou škálu profylaktických i terapeutických možností působení hormonu D, které dosud využity nebyly.

Nedoceněný vitamin D

Cílem prezentace internetových stránek MUDr. Heleny Paszkové je upozornit lékařskou i širokou veřejnost na chronický deficit vitaminu D, týkající se jak dětské tak i dospělé populace v ČR.
Během své 50leté lékařské praxe, zprvu v oboru pediatrie, posléze v oboru fyziatrie a léčebné rehabilitace, včetně 6-leté expertíze v Kuvajtu, pozoruje autorka u svých dětských i dospělých pacientů známky hypo vitaminózy D na skeletu i svalovém aparátu. Jsou to např. rachitické deformace hrudníku se současným oslabením břišního svalstva, dokonce až diastázou
(rozestupem) přímých břišních svalů.
Během namáhavé fyzické práce, výcviku některých sportovních disciplín nebo během těhotenství může se diastáza dekompenzovat a projeví se zcela nebolestivou břišní kýlou, která je často pokládana za projev obezity. Takto značně oslabena břišní stěna často participuje na vzniku lumbosakrálních vertebropatií včetně nejobávanější spondylolistézy.
Optimální dodávka vitaminu D a to nejen v období růstu, nýbrž kontinuálně až do pozdního stáří, by zřejmě těmto fatálním následkům rachitidy zabránila.
Kniha Nedoceněný vitamín D - náš nezbytný celoživotní průvodce
Kniha MUDr. Heleny Paszkové:
"Nedoceněný vitamin D
- náš nezbytný celoživotní průvodce"


Tiché pandemické šíření deficitu vitaminu D se vyhrotilo v posledních desetiletích natolik, že by ohrožena populace měla být o tom informována. Snad první publikace o vitaminu D, o vitaminu, ktery je i nadále mnohými lékaři podceňován i přehlížen. ...více...

Autorka zpřístupnila knihu Nedoceněný vitamin D ke stažení v PDF.

MUDr. Helena Paszková, tel. 558 664 338, 777 011 928 , helena.paszek@seznam.cz