Úvod Vitamin D a Covid Cytokinová bouře Publikace Kniha Autorka

Jak se chránit před nakažením Covid-19 a zabránit dalšímu šíření

Tento virus se přenáší z člověka na člověka
- vzduchem tzv. kapénková infekce: při dýchání, mluvení, a hlavně kýchání, kašlaní a smrkání se uvolňuje do okolí množství kapének slin, nosního sekretu a chrchlů s víry, které se pak vznášejí a kolují ve vzduchu než klesnou a ulpí na různých předmětech.
- nakažený člověk může přenést viry rukou potřísněnou při kašli a smrkání přímo na různé předměty: kliky, mádla, zábradlí, vypínače, příbory, apod.
- člověk může vylučovat viry rovněž močí a stolicí, takže riziko je i na toaletách, případně z prosakující kanalizace (tak se nakazilo asi 300 osob v Hong Kongu v roce 2003).
Dále si musíme uvědomit, že vzhledem k dlouhé inkubační době, každý infikovaný člověk vylučuje množství virů a může nakazit množství dalších osob, než se u něho projeví příznaky onemocnění, tedy než je izolován. A ti další nakažení opět nakazí mnoho dalších během inkubační doby. Takže infikovaných osob je asi 10 000 x víc, než uvádějí oficiální čísla, tudíž nikdy si nemůžete být jistí, kdo je už nakažený ve vašem okolí.
Základní pravidla:
1. Omezit kontakty s lidmi, nepřibližovat se k jiným (fronty, MHD) na 2 metry, mluvit s ostatními na vzdálenost 2 m. Vyhýbat se prostorů s vyšší koncentrací osob, nepotkávat se s mnoha známými. Nepodávejte nikomu ruku ani přátelský polibek na uvítání.

2. Ve veřejných prostorách a MHD se nedotýkejte zábradlí, mádel, v MHD se přidržujte loktem, dveře, kliky otevírejte loktem, nákupní vozíky držte přes ubrousky, nebo si mádlo desinfikujte. Nedotýkejte se rukou úst, nosů a očí.

3. Osobní hygiena: - v prácí, na veřejnosti - myjte si anebo desinfikujte ruce, hlavně před jidlem, po použití toalety, po podání ruky - po návratu z práce, nákupu, procházky: umýt si ruce a tvář, převléct se (na oblečení a botách může být mnoho koronavirů). Nikdo to nedoporučuje, ale po delší expozici (práce) doporučují si umýt i vlasy, ve kterých může být zachyceno mnoho virů, a při bezděčném pojetí rukou vlasy se pak můžou zanést do úst. - umyjte si ruce po pohlazení domácích mazlíčku (psů, koček, apod.)

4. Nošení roušek na veřejnosti i při procházce ulicemi města - částečně vás chrání proti koronavirům, a hlavně chrání ostatní, kdybychom náhodou byli infikování my sami - zabrání vám bezděčnému dotýkání se úst a nosu (údajně se člověk dotýká tváře 30x za hodinu) - bezpodmínečně noste roušky v MHD, lékárně, v nemocnici nebo návštěvě ordinace lékaře

5. Dodržujte pitný režim - zvlhčujte sliznice úst V asijských zemích, které úspěšně zvládají pandemii, doporučují se napit co 15 minut. Každopádně se napijte po opuštění prostor s množstvím osob (nákupní centra, čekárny, MHD) - spláchnete případné viry z úst do žaludku (kde jsou zničené), dříve než je vdechnete ze suché sliznice dutiny ústní do plic. U nás se doporučuje kloktání, ale ne vždy můžete kloktadlo vyplivnout na ulici mezi lidmi.

 

 

Kniha Nedoceněný vitamín D - náš nezbytný celoživotní průvodce
MUDr. Helena Paszková, tel. 558 664 338, 777 011 928 , helena.paszek@seznam.cz